ŠKRINJICA MUDROSTI

Zavirite u edukativne tekstove naših odgojiteljica i stručnog tima.

Dnevna rutina – zašto je djeci, a i roditeljima važna?

Saznajte više

Emocionalna inteligencija djeteta

Saznajte više

Granice u odgoju

Saznajte više

Prilagodba djeteta na vrtić

Saznajte više

Djeca uče i kod kuće

Saznajte više

Odgoj za budućnost

Saznajte više

„Kazna je za tvoje dobro“?!

Saznajte više

Važnost dramske igre

Saznajte više

Razvoj dječje motorike

Saznajte više

Akomodacija oka – što je to?

Saznajte više

Dijete i priroda

Saznajte više

Utjecaj glazbe na cjelovitu dječju ličnost

Saznajte više

Suvremena obitelj

Saznajte više

Roditeljski stilovi i razvoj djece

Saznajte više

Poticanje samostalnosti

Saznajte više

Poticanje samostalnosti kod djece jasličke dobi

Saznajte više

Prednosti dobno mješovitih skupina

Saznajte više

Anksioznost kod djece

Saznajte više

Temper tantrum – izljevi bijesa

Saznajte više

Konflikti kod mlađe djece

Saznajte više

Što kada dijete ugrize?

Saznajte više

Strah kod djece- stvarnost ili „mašta“?

Saznajte više

Uloga igre u razvoju djece

Saznajte više

Dijete i lutka

Saznajte više

Dosada – blagoslov ili prokletstvo?

Saznajte više

Uloga slikovnice i važnost čitanja djeci

Saznajte više

Hipnoza dolazi iz ekrana

Saznajte više