Program predškole

Godina prije polaska u školu vrijeme je za usavršavanje potrebnih vještina i kompetencija

NOVO! ONLINE PREDŠKOLA

Program se nastavlja i kod kuće!

Saznajte više

Kada je dijete spremno za polazak u školu?

Saznajte više

Prednosti Programa predškole u našem vrtiću

Rad u malim grupama

Individualni pristup svakom djetetu

Cjelovit pristup planiranju i oblikovanju programa

Program osmišljen u suradnji odgojitelja i stručnog tima

Ostvarivanje programa pomou različitih materijala i metoda rada

Praćenje i dokumentiranje procesa i ishoda

CIlj nam je poticati cjeloviti razvoj i osigurati primjerenu potporu u razvoju djetetovih kompetencija uzimajući u obzir individualne posebnosti i razvojne karakteristike svakog djeteta.

Program predškole obavezan je program za sve školske obveznike – djeca koja do 31.3. tekuće godine napune 6 godina. Priprema djece za školu počinje od njihovih najranijih dana – od jaslica! Godina prije polaska u školu je vrijeme kada usavršavamo potrebne vještine i kompetencije. Školski obveznici uz svakodnevne poticaje i aktivnosti u sobi dnevnog boravka, sudjeluju i u ciljanim aktivnostima u za to pripremljenoj prostoriji.

Kroz igru i zabavu potičemo razvoj pažnje, samopouzdanja, sposobnost opažanja, predmatematičke i predčitalačke vještine te socijalne i emocionalne kompetencije, stječemo radne navike i prihvaćamo odgovornost. Kombinacijom različitih metoda rada ( individualni rad, radu u paru, timski rad, frontalni način rada, projektni način rada, itd.) te obogaćujući program rada pomoću pametne ploče, boravka na zraku te posjetom školi i drugim sadržajima u okolici vrtića, pripremamo dijete na važan korak u njegovom životu – prelazak iz vrtića u školu.

X