Kako izgleda dan u našem vrtiću?

Provjerite redoviti 10 satni program koji nudimo za vaše dijete.

Odobren program

Redoviti 10-satni program verificiran je od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obogaćivanje programa

Prema interesima djece i roditelja svoje programe nadograđujemo kombinacijom pedagogija.

Moderna tehnolgija

Osim tradicionalnih metoda učenja, djeci nudimo rad s interaktivnim pametnim pločama.

Potencijal svakog djeteta

Naša je vizija kod djece razvijati neophodne vještine učenja kako bi iskoristili sav svoj potencijal.

U sklopu redovitog programa, obuhvaćeni su Jezični program, Digitalni program te Program predškole.

JEZIČNI PROGRAM

Neka i vaše dijete uči o novim kulturama, mjestima i potakne svoju želju za novim znanjima

Saznajte više

DIGITALNI PROGRAM

Odgoj djece u 21. stoljeću potrebno je neprestano nadograđivati sa svim elementima koje nam nosi novo doba!

Saznajte više

PROGRAM PREDŠKOLE

Godina prije polaska u školu vrijeme je za usavršavanje potrebnih vještina i kompetencija

Saznajte više

DNEVNI RITAM U VRTIĆU

06.30 - 09.00 t

Nakon dežurstva i jutarnjeg okupljanja u kojem je djeci omogućena igra po igrovnim centrima, a prema njihovim interesima i potrebama, slijedi klizni doručak koji počinje u 08.00 i završava u 09.00 sati.

Nakon dežurstva i jutarnjeg okupljanja u kojem je djeci omogućena igra po igrovnim centrima, a prema njihovim interesima i potrebama, slijedi klizni doručak koji počinje u 08.00 i završava u 09.00 sati.

09.00 – 11.00 t

U ovom razdoblju djeci se nude razni poticaji koji su osmišljeni prema individualnim potrebama i interesima djece. Naš svakodnevni rad u odgojnim skupinama roditelji mogu pratiti kroz fotografije i video zapise koji se nalaze na Okitoki aplikaciji. Voćna užina dostupna je u svim skupinama gdje djeca sa svojim odgojiteljima kreiraju vrijeme kada će ju konzumirati.

U ovom razdoblju djeci se nude razni poticaji koji su osmišljeni prema individualnim potrebama i interesima djece. Naš svakodnevni rad u odgojnim skupinama roditelji mogu pratiti kroz fotografije i video zapise koji se nalaze na Okitoki aplikaciji. Voćna užina dostupna je u svim skupinama gdje djeca sa svojim odgojiteljima kreiraju vrijeme kada će ju konzumirati.

11.00 – 12.30 t

Ukoliko to vremenski uvjeti dozvoljavaju, ovo je vrijeme predviđeno za boravak na zraku koje nikad ne propuštamo (ponekad je i kiša zanimljiva istraživačka aktivnost kroz koju se puno toga može naučiti). Nakon boravka na zraku slijedi ručak pripremljen u našoj kuhinji.

Ukoliko to vremenski uvjeti dozvoljavaju, ovo je vrijeme predviđeno za boravak na zraku koje nikad ne propuštamo (ponekad je i kiša zanimljiva istraživačka aktivnost kroz koju se puno toga može naučiti). Nakon boravka na zraku slijedi ručak pripremljen u našoj kuhinji.

12.30 – 15.00 t

Vrijeme nakon ručka predviđeno je za odmor djeci kojoj je on potreban, dok su djeci nespavačima organizirane individualne aktivnosti u manjim skupinama.

Vrijeme nakon ručka predviđeno je za odmor djeci kojoj je on potreban, dok su djeci nespavačima organizirane individualne aktivnosti u manjim skupinama.

15.00 – 17.00 t

Nakon buđenja djeci je ponuđena užina nakon koje je vrijeme do dolaska roditelja ispunjeno slobodnom igrom vođenom interesima djece po igrovnim centrima aktivnosti ili boravkom na zraku. U ovo vrijeme provodi se kraći sportski program za djecu polaznike istog vrtića.

Nakon buđenja djeci je ponuđena užina nakon koje je vrijeme do dolaska roditelja ispunjeno slobodnom igrom vođenom interesima djece po igrovnim centrima aktivnosti ili boravkom na zraku. U ovo vrijeme provodi se kraći sportski program za djecu polaznike istog vrtića.

17.00 – 18.00 t

Ovo vrijeme predviđeno je za drugu užinu djeci koja ostaju u produženom radu vrtića. U razigranoj atmosferi dočekujemo roditelje.

Ovo vrijeme predviđeno je za drugu užinu djeci koja ostaju u produženom radu vrtića. U razigranoj atmosferi dočekujemo roditelje.

Odaberite najbolje za svoje dijete

Poticanjem dječje mašte i kreativnosti, osmislili smo nekoliko programa koji će im pomoći u daljnjem obrazovanju, učenju i socijalizaciji. Naš tim brine o vašim mališanima na najbolji mogući način. Trudimo se svima približiti učenje na pristupačan način, kroz igru i druženje s vršnjacima.

Provjerite sve informacije

Saznajte što vam je potrebno kako biste svoje dijete upisali u naš vrtić, pratite naš rad i saznajte korisne informacije.

Upisi

Provjerite dokumentaciju i zakonsku regulativu našeg vrtića.

Provjerite

Za roditelje

Saznajte kako pripremiti dijete za vrtić i koje programe sve nudimo.

Saznajte

Kontakt

Posjetite nas na jednoj od lokacija ili nam se obratite online.

Kontaktirajte
X