Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

S obzirom na brojne izazove s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim okolnostima, Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremilo je letak "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?".

Saznajte više
X