Unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića Leptirić Lu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

Naziv projekta: Unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića Leptirić Lu 

Šifra projekta: UP.02.2.2.16.0178

Kratki opis projekta: Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU provodi projekt “Unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića Leptirić Lu” s ciljem produljenja radnog vremena vrtića te uvođenje i provedbu šest programa u produljenom radu vrtića.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Kroz realizaciju ovog projekta Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU želi osigurati produljeni rad vrtića – do 20 sati, u skladu s potrebama korisnika, čime bi se rad vrtića produljio za 3 sata dnevno. 

Projektne aktivnosti obuhvaćaju:

razvoj tri nova programa koji će se izvoditi u produljenom radu vrtića – Program senzorne integracije za djecu od 1-3 godine, NTC program i Program za održivi razvoj, i pratećih aktivnosti za djecu, provođenje tri već razvijena programa u produljenom radu vrtića: Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Kraći program razvijanja digitalnih vještina za djecu predškolske dobi, Kraći program odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi, zapošljavanje dodatnih djelatnika/ica u oba objekta Dječjeg vrtića LEPTIRIĆ LU (Vrapče i Kajzerica), osposobljavanje odgojitelja/ica vrtića.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.527.404,20 HRK
Iznos sufinanciran EU sredstvima je 1.527.404,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 8. veljače 2022. – 8. listopada 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Irena Cerić,

Korisni linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/  
https://www.esf.hr/  

X