Kada je dijete spremno za polazak u školu?

Nekada se pod pojmom spremnosti za školu podrazumijevala kronološka dob – kada dijete navrši šest odnosno sedam godina – spremno je za školu!

Na temelju istraživanja i prakse, danas znamo da je spremnost za školu jedan složen koncept koji uvelike nadilazi sam pojam kronološke dobi.

 

Tko je školski obveznik?

Djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše šest godina, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, trebaju pristupiti postupku procjene psihofizičkog stanja djeteta radi provjere spremnosti za školu.

Procjena se sastoji od dva dijela

  • sistematskog pregleda u ambulanti školske medicine
  • procjene spremnosti za školu od strane stručnog tima škole

 

Odgoda/prijevremeni upis

Ako stručno povjerenstvo škole utvrdi da dijete nije spremno za školu, dijete dobiva odgodu upisa.

Ako vam se savjetuje odgoda, ne očajavajte! To je najbolje za vaše dijete, a godina dana je kod djece dugačak period u kojem dijete sazrijeva i postaje spremno na izazove koje donosi škola.

Također, roditelji mogu tražiti prijevremeni upis djeteta u školu, ako dijete navršava šest godina do 31. kolovoza tekuće godine. Pisani zahtjev je potrebno predati Gradskom uredu Grada Zagreba, a potrebno je dostaviti i mišljenje stručnog tima vrtića o psihofizičkom statusu djeteta.

Detalje o navedenom možete pročitati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/djelatnost-odgoja-i-obrazovanja/upisi-u-odgojno-obrazovne-ustanove/upis-ucenika-u-osnovnu-skolu/964

 

Spremnost za polazak u školu

Postoji više pokazatelja koji nam govore da li je dijete spremno na školu. Kako bi dijete sa što manje stresa napravio prve korake u školskim klupama, potrebno je da sva navedena područja budu optimalno razvijena. Krenimo redom…

Tjelesna i motorička spremnost – odnosi se na primjerenu tjelesnu visinu i težinu te uredan zdravstveni status. U ovu kategoriju spada i spretnost tijela te spretnost prstiju i šake radi što lakšeg pravilnog držanja olovke. Tu se preporučuju vježbice za poticanje grafomotorike, koje ne moraju biti uvijek na papiru (više saznajte na: https://leptiric-lu.hr/online-predskola/ ).

Predčitalačke vještine- važno je da dijete prepoznaje rimu, ima dobro razvijen rječnik te da može prepričati aktivnosti u kojima je sudjelovao tijekom dana ili njegovu omiljenu bajku. Dobro je da djeca prepoznaju sva slova abecede. Nije potrebno da dijete  predškolske  dobi zna čitati, jedino ako pokazuje interes za to.

Spoznajna spremnost-  potrebno je da dijete zna opće podatke o sebi i okolini (broj godina, gdje i s kim živi), da razumije pojam količine (povezuje količinu s brojkom) te prostorne i vremenske odnose. Dijete u toj dobi broji mehanički do 20, zna nastaviti niz te klasificira po dva ili više kriterija. Očekivano trajanje pažnje je oko 20 minuta.

Emocionalna i socijalna spremnost– ovo razvojno područje je izuzetno važno a na žalost, često zanemareno pri procjeni spremnosti za školu. U ovoj dobi, dijete bi trebalo biti samostalno u brizi za sebe i svoje stvari. Postignuta je određena kontrola u izražavanju emocija, a konflikte rješava dogovorom. Zna se zauzeti za sebe, poštuje dogovorena pravila.

Zablude…

Česta je zabluda da se priprema za školu odvija samo godinu dana prije kretanja u školu. Da, intenzivnija priprema jest zaista u godini prije polaska u školu. No, priprema zapravo počinje već od rođenja. Dijete raste i razvija se te kroz adekvatne poticaje ostvaruje svoje potencijale. Priprema za školu je mnogu više od ispunjavanja radnih listića, a odvija se kroz igru, koja je najprihvatljiviji način učenja za djecu.

Neki roditelji misle da prije polaska u školu djeca trebaju znati čitati i pisati. No, važno je da djeca razviju dobre predčitalačke vještine te vježbaju grafomotoriku. Potom će djeca, nakon što krenu u školu, bez problema usvojiti vještine čitanja i pisanja. Kod inzistiranja na pisanju slova i prije škole, često možemo biti i kontraproduktivni. Dijete može naučiti pisati slova na krivi način, te će mu polaskom u školu, to predstavljati problem a ne prednost.

 

Iako će vaše dijete uskoro krenuti u školu, imajte na umu da je ono još uvijek dijete. To znači da je i dalje igra jako važna za njegov cjelokupni razvoj. Ono u igri najlakše uči, opušta se, zabavlja, razvija motoriku, maštu, mišljenje, surađuje, obogaćuje govor.

 

Ako ste zabrinuti oko upisa u školu ili jednostavno želite saznati da li je dijete spremno za polazak u školu, slobodno se obratite stručnom timu vrtića i rado ćemo napraviti procjenu i usmjeriti vas u pravom smjeru.

 

Pripremila: psihologinja

X