Moje dijete je darovito!

Primijetili ste da vaše dijete mnoge aktivnosti i zadatke radi prije, brže, bolje i uspješnije od svojih vršnjaka? Zavirite dalje u tekst, možda otkrijete da kraj sebe imati maloga Einstein-a!

Darovitost možemo definirati kao sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznad prosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Općenito se procjenjuje da 0.3 do 1% opće populacije spada u tu kategoriju.

 

Slični pojmovi

Talent je darovitost u jednom užem području aktivnosti. Primjerice, matematički, glazbeni, likovni… talent. Djeca s talentom su među 15-20% najuspješnijih u tom području.

Bistra djeca – imaju visoko razvijene sposobnosti te ih prepoznajemo po specifičnim osobinama ličnosti, no nemaju nužno razvijenu kreativnosti.

Kada govorimo o vrtićkom uzrastu, tu je riječ o tzv. potencijalnoj darovitosti. Kako bi se darovitost djeteta u potpunosti realizirala, osim genetske predispozicije, potrebna je i poticajna okolina.

 

Darovitost – više od kvocijenta inteligencije

Prema troprstenastoj koncepciji darovitosti (Renzulli i Reis), darovitost je definirana kao isprepletanje tri aspekta – sposobnosti, osobina ličnosti i kreativnosti.

 

darovitost

 

Sposobnosti

Osim općeg kvocijenta inteligencije, postoje i specifične sposobnosti koje su važne (verbalno-lingvistička inteligencija, logičko-matematička inteligencija, vizualno-spacijalna inteligencija, glazbeno-ritmička inteligencija, tjelesno-kinestetička inteligencija, intrapersonalna inteligencija, naturalistička inteligencija).

Kod osobina ličnosti  se ističe intrinzična motivacija za rad, što znači da djeca sudjeluju u nekoj aktivnosti radi samog uživanja u toj aktivnosti, a ne radi vanjske nagrade ili priznanja.

Kreativnost možemo prepoznati po novim idejama, drugačijem i originalnom razmišljanju i rješenjima. Zanimljive izjave i uratke možete vidjeti od djevojčice Ume Gradec koja nas već od vrtićkih dana iznenađuje sa svojom originalnošću (Primjerice: https://www.jutarnji.hr/naslovnica/ima-pet-i-pol-godina-i-izumila-je-stroj-koji-mjeri-ljubav-3927135)

 

Tko sudjeluje u uočavanju i identifikaciji?

Identifikaciji darovite djece se pristupa na multidisciplinaran način, gdje se uključuju odgojitelji, roditelji i stručni suradnici.

 

Ako niste sigurni da li je vaše dijete darovito, slobodno se obratite stručnom timu.

 

Također, uvijek je poželjno djetetu davati izazovne i poticajne zadatke jer, kao što smo prethodno vidjeli, okolina je važan faktor u realiziranju djetetovih potencijala.

 

Pripremila: Barbara Miletić, psihologinja

 

Literatura:

  • Cvetković Lay, J. (2002). Ja hoću i mogu više. Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb: Alinea.
  • Cvetković Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom? Zagreb: Alinea.
  • Cvetković Lay, J., Sekulić Majurec, A. (2008). Darovito je, što ću s njim? Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea

 

X