Uloga pedagoga u dječjem vrtiću

Pedagog se bavi proučavanjem i istraživanjem područja odgoja i obrazovanja te primjenom tih spoznaja u različitim okruženjima. Spoznaje koristi kako bi unaprijedio kvalitetu života pojedinca i društva u cjelini.

Posao pedagoga u vrtiću se možemo podijeliti na sljedeća područja:

PEDAGOG U ODNOSU NA DIJETE

 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti upisa djece u vrtić i formiranja odgojno-obrazovnih skupina
 • Promišlja i kreira kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje djece u ustanovi
 • Predlaže oblike i načine obogaćivanja procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
 • Sudjeluje u otkrivanju, praćenju i procjenjivanju aktualnih i razvojnih potreba djeteta
 • Štiti najbolji mogući interes djeteta u njegovu okruženju
 • Predlaže i inicira promjene koje će doprinijeti djetetovoj dobrobiti

 

PEDAGOG U ODNOSU NA RODITELJE

 • Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete
 • Predlaže i potiče aktivno i stručno osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu
 • Pruža stručnu podršku obitelji,osobito u pitanjima odgoja, poželjnih postupaka i odnosa roditelj-dijete
 • Predlaže i inicira te sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima na razini ustanove

 

PEDAGOG U ODNOSU NA ODGOJITELJE

 • Pomaže odgojiteljima u stručnom usavršavanju i jačanju stručnih kompetencija
 • Organizira raznovrsne oblike stručnog usavršavanja odgojitelja u ustanovi
 • Podrška je odgojitelju u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno-obrazovne prakse
 • Predlaže i inicira zajedno s odgojiteljima uvođenje novih metoda i utvrđivanja strategija u odgojno-obrazovnom radu
 • Sudjeluje u osmišljavanju i provođenju Programa za odgojitelje pripravnike u radu

 

PEDAGOG KAO DIO TIMA

 • Prati i unapređuje sa sustručnjacima odgojno-obrazovni proces u cjelini ili njegove pojedine dijelove
 • Sudjeluje u zajedničkim, timskim projektima od interesa za ustanovu
 • Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
 • Doprinosi izgrađivanju kurikuluma vrtića i utvrđivanju kriterija kvalitete
 • Zalaže se za uvažavanje i poštivanje ljudskih prava i demokratske odnose

 

Maja Račić, pedagog

Kontakt:

Mob: + 385 91 455 65 44

E-mail:

X