Uloga slikovnice i važnost čitanja djeci

Slikovnica je prva djetetova knjiga u kojoj je priča upotpunjena ili proširena i obogaćena ilustracijama. Priča može biti ispričana i bez riječi, samo slikama, a slike mogu biti nanizane tako da dijete prepoznaje, imenuje i samo priča o njima.

Nikada nije rano početi čitati djetetu. Čitanje djetetu od najranije dobi pomaže u stvaranju posebne emocionalne veze između odraslog i djeteta. Dijete uživa slušajući priče i listajući slikovnicu, a pritom razvija naviku odgovornog odnosa prema slikovnici, a kasnije knjizi. Slikovnica uvodi dijete u svijet mašte, umjetnosti i književnosti, a pritom pomaže u razvoju opažanja, pažnje, pamćenja, mišljenja i logičkog zaključivanja te bogati maštu i kreativno mišljenje. Istraživanja su pokazala da se djeca kojoj se čita od najranije dobi brže razvijaju, zainteresiranija su za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima te razvijaju predčitalačke vještine i spremnija su za samostalno čitanje. Nije svaka slikovnica primjerena svakom djetetu. Odrastanjem i sazrijevanjem djeteta mijenja se i njegova potreba za slikovnicom koja je u skladu s razvojem djeteta. Mlađoj djeci trebaju slikovnice bez ili s jako malo teksta, a više slika jer takve slikovnice omogućuju učenje, uspoređivanje i povezivanje s onim što vidi u okolini. Također predmeti i pojave u slikovnicama za mlađu djecu trebaju biti što realnije prikazani jer je njihova svrha što vjernije prenijeti informaciju iz okoline. S odrastanjem dolazi do promjena u važnosti teksta pa su tako, što je dijete starije, potrebnije i slikovnice s više teksta, a manje slika.

Pri određivanju primjerenosti slikovnice za određeno dijete treba uzeti u obzir individualne sposobnosti, znanja i potrebe djeteta kojemu je namijenjena. Zainteresiranost djeteta za određenu slikovnicu ovisi i o iskustvu koje ima u svakodnevnom životu, posebice u igri, a dakako, i s čitanjem, pričanjem i slikovnicama.

I za kraj nekoliko savjeta kako čitati djetetu: osigurajte ugodno i mirno mjesto za čitanje, držite knjigu ispred djeteta kako bi ono moglo vidjeti i tekst i slike, uključite dijete u čitanje razgovorom o slikama, postavljanjem pitanja…, koristite različite glasove i zvukove pri čitanju priče, dramatizirajte, pokazujte djetetu riječi koje čitate jer tako dijete usvaja vezu između pisanog i govornog jezika. I naravno, ako dijete želi nekoliko puta čitati istu priču, to mu omogućite jer ponavljanjem iste priče djeca razvijaju pamćenje.

Klikom na link naići ćete na neke zanimljive primjere slikovnica primjerenih dobi djece: http://www.korakpokorak.hr/upload/dijete_vrtic_obitelj/dijete_vrtic_obitelj_66.pdf

Pripremila: Ana Preis, odgojiteljica

X