Akomodacija oka – što je to?

Akomodacija oka  je sposobnost oka koja mu omogućava prilagoditi se gledanju objekta  na različitim udaljenostima. Ta sposobnost doprinosi uspješnom hvatanju predmeta, npr. lopte.

Ukoliko dijete nema razvijenu akomodaciju oka, neće podjednako jasno vidjeti predmet na različitim udaljenostima, odnosno  neće moći točno procijeniti nalazi li se predmet daleko ili blizu.

1

Najjednostavnija aktivnost kojom potičemo razvoj akomodacije oka je igra dodavanja loptom. Dijete u toj aktivnost treba pratiti loptu, procijeniti udaljenost i brzinu te se sukladno tomu pripremiti na djelovanje odnosno reakciju – hvatanje lopte. Ukoliko ne može prilagoditi svoj vid brzini i kretanju lopte, teško će ju uloviti.

Možemo si pomisliti kako nije važno zna li dijete hvatati loptu i sam/a sam dugo bila nespretan/na. No, kao što je navedeno, u toj jednostavnoj aktivnosti krije se mnoštvo potrebnih radnji i vještina.

Štoviše, jednostavne vježbe akomodacije oka važne su za razvoj pažnje, učenje i koncentraciju. Ako akomodacija oka nije dobro razvijena, moguća je čak i pojava disleksije (poteškoće u učenju vezane uz čitanje)  u školi.

Zašto je sada to važno više nego ikada prije?!

Živimo u dobu moderne tehnologije koja je sveprisutna i gotovo svima neprestano dostupna. Djeca su izložena različitim ekranima što donosi određene dobrobiti ali i negativne učinke na djetetov razvoj (saznajte više na: https://leptiric-lu.hr/hipnoza-dolazi-iz-ekrana/ )Dobrobiti su moguće jedino ako se vrijeme provedeno pred njima pravilno „dozira“ te ako se odabere pedagoški pripremljen sadržaj.

 Nažalost,  gledanje televizije, igranje različitih video igrica, upotreba  tableta sve više zamjenjuje djetetovo vrijeme u pokretu i provedeno na otvorenom. Akomodacija oka se razvija brzim pokretima oka, praćenjem predmeta, trčanjem i preskakanjem prepreka.

Stoga, u mnoštvu novih aktivnosti, dostupnih sadržaja i igara ne zaboravite i na one osnovne – dodavanje lopte, trčanje, preskakivanje, provlačenje i boravak u prirodi.

2

Maja Račić, pedagog

X